czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Projekt „Fair Flowers“ má za sebou první rok
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Projekt „Fair Flowers“ má za sebou první rok

18. 11. 2009 - Ing. Markéta Novotná
V lednu 2009 byl v České republice zahájen nový projekt, nazvaný „Fair Flowers – květiny pro lidská práva“. Projekt se zaměřuje na informování o podmínkách produkce řezaných květin v rozvojových zemích a usiluje o zlepšení pracovních a ekologických podmínek při pěstování květin především v zemích subsaharské Afriky, Jižní a Střední Ameriky. Málo spotřebitelů ví, že naprostá většina řezaných květin na českém trhu vyrostla právě v těchto oblastech.
Cílem projektu je seznámit veřejnost a spotřebitele ve vybraných evropských zemích s nepříznivými pracovními a ekologickými podmínkami, které provází masovou produkci řezaných květin v rozvojových zemích, a prostřednictvím alternativní nabídky certifikovaných květin přispět ke zlepšení podmínek života místních obyvatel a podpoře trvale udržitelného rozvoje. Takové květiny se na českém trhu zatím prakticky neobjevují, ale v rámci projektu hledáme i odvážné importéry a prodejce květin, kteří by s nabídkou fair trade květin přišli.

Na projektu, který finančně podpořila Evropská komise, česká vláda a další, se podílejí nevládní organizace ve 4 evropských zemích: Německu, Rakousku, Belgii a ČR a poběží po dobu 3 let až do konce roku 2011. V jeho rámci jsou pořádány zejména různé informační a osvětové kampaně, jejichž cílem je prosazování principů odpovědné spotřeby a udržitelného rozvoje v souvislosti s prezentací řezaných květin jako nového fair trade produktu včetně informování o způsobech certifikace a ochranných známkách zajišťujících dodržování sociálních a ekologických standardů při pěstování řezaných květin. Realizátorem české části projektu je Ekumenická akademie Praha, jedna z průkopnických organizací spravedlivého obchodu na českém trhu, jež prostřednictvím svého internetového i „kamenného“ obchodu nabízí v současné době širokou škálu certifikovaných fair trade produktů.

Informování široké veřejnosti o nabídce „férových“ květin, tj. květin certifikovaných prostřednictvím značek zaručujících dodržování sociálních a ekologických standardů, a současně spolupráce s dovozci s cílem uvedení těchto květin na český trh je prvořadým úkolem projektu.

První rok realizace projektu přinesl nové informace pro spotřebitele a veřejnost a umožnil seznámení se s nabídkou „férových květin“ jako nového fair trade produktu v ČR včetně prezentací na veletrhu Biostyl a Flora Olomouc s ukázkou skutečných růží vypěstovaných na certifikovaných farmách v Keni.
Díky těmto prezentacím měli návštěvníci veletrhů možnost seznámit se také s platnými způsoby certifikace zaručující dodržovaní požadovaných standardů. Jedná se jak o známku FAIRTRADE, která je používána pro řadu potravinářských i nepotravinářských výrobků, tak dále o známku Flower Label Program používanou pro certifikaci květin pod značkou FLP.

Organizátoři české části projektu navázali spolupráci s kampaní Česko proti chudobě http://www.ceskoprotichudobe.cz/, při jejíchž akcích jsou distribuovány informační materiály, s projektem Květ-svět (http://kvet-svet.webnode.cz/), zamřeným na stejnou tématiku, a se Svazem květinářů a floristů http://www.svazkvetinaruafloristu.cz/, se kterými připravují několik společných akcí pro příští rok. Společným záměrem je propagovat českou produkci hrnkových květin a certifikované řezané květiny. V této i dalších oblastech Ekumenická akademie koordinuje aktivity s partnery ze Společnosti pro fair trade http://www.fairtrade.cz/i s Asociací pro fair trade. http://www.fairtrade-asociace.cz

V nadcházejícím roce se projekt zaměří i na spolupráci s obchodníky s květinami. V průběhu roku 2010 budou připraveny informační semináře pro zástupce velkoobchodních a maloobchodních firem a pro veřejnost bude otevřena výstava seznamující návštěvníky s podmínkami práce na květinových farmách. Zájemci z řad veřejnosti budou mít možnost seznámit se přímo s podmínkami květinových farem v Zimbabwe během osobních setkání s pracovnicemi těchto farem, která proběhnou začátkem února 2010 v Brně (6. 2.) a Praze (8. 2.).
Spolu s dalšími projekty zaměřenými na fair trade nebo na pracovní podmínky v čínském elektronickém průmyslu (Procure IT fair aj.) hledá i květinový projekt cesty k ovlivnění veřejných nákupů, které by měly stále více zahrnovat kritéria sociální a ekologické udržitelnosti.

Projekt přiblíží v České republice téměř neznámou realitu života lidí pracujících na květinových farmách a umožní tak lepší porozumění problémům jejich každodenního života, práce a životního prostředí v oblastech, kde jsou farmy umístěny. Porozumění těmto závažným problémům spjatým s pěstováním řezaných květin v rozvojových zemích, informovanost spotřebitelů a jejich orientace na „férové květiny“ je způsob, jak projekt přispěje prostřednictvím prosazování principů odpovědné spotřeby ke zlepšení života v těchto zemích.
Bližší informace o mezinárodním projektu na www.flowers-for-human-dignity.org

5

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}