czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Projekt Fair trade oceněn
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Projekt Fair trade oceněn

11. 11. 2011 - Kristýna Augustinská

V rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 na základě rozhodnutí pracovní skupiny Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech se stal náš projekt Fair trade nositelem čestného titulu Dobrovolnický projekt roku 2011. Ekumenickou akademii Praha nominovala Obec křesťanů jako jedna z členských církví EAP. Ocenění si velmi vážíme a děkujeme za něj.

Zdůvodnění nominace: "Projekt Fair Trade, založený a do letošního roku nesený Ekumenickou akademií Praha. Jedná se o projekt ekumenický (členskými církvemi EAP jsou Církev československá husitská, Starokatolická církev, Slezská církev evangelická augsburského vyznání, Pravoslavná církev a Obec křesťanů) a zároveň o projekt, kdy se českým křesťanům povedlo skutečně změnit společnost. Několik let neúnavné práce, na níž se většinovou měrou podíleli dobrovolníci, vedlo k širokému přijetí myšlenek spravedlivého obchodu v ČR. Na vlně zahájené tímto projektem, v jehož rámci se rozběhly první velkodovozy produktů spravedlivého obchodu do ČR, se dnes veze řada dalších dovozců a prodejců, pro něž by spravedlivý obchod bez obrovské přípravy vykonané Ekumenickou akademií nikdy nebyl obchodně zajímavý.

V širším smyslu je možno spolu s projektem Fair Trade ocenit samotnou Ekumenickou akademii jako projekt založený většinově na dobrovolné práci a dávající vznik řadě dalších podobných projektů zejména v sociální oblasti."

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}