czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Průlom ve světové sociální spravedlnosti
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Průlom ve světové sociální spravedlnosti

14. 4. 2008 -
Mezinárodní tisková zpráva FIAN
Průlom ve světové sociální spravedlnosti

Ženeva/Heidelberg, 7. 4. 2008 – Po pěti letech obtížných vyjednávání schválily členské státy OSN text mechanismu pro podání stížnosti, který má garantovat práva vyplývající z Mezinárodní úmluvy o ekonomických, sociálních a kulturních právech. Žádný jiný mezinárodní právní text nezaručuje srovnatelně ucelenou ochranu hospodářských, sociálních a kulturních práv, jako tato Mezinárodní úmluva. Aplikace Opčního protokolu se odrazí v národních jurisdikcích a pomůže zvýšit ochranu lidských práv po celém světě.
Nový mechanismus pro podání stížnosti umožní obětem porušování lidských práv, jako např. práva na zdraví, vzdělání, jídlo a bydlení, obrátit se na OSN, pokud jejich snaha domoci se svého nároku v jejich zemi nebyla úspěšná. Tato možnost již více než třicet let existuje v případě Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech. Kompromisem dosaženým minulý pátek v Ženevě mezinárodní společenství států poprvé uznalo, že hospodářská, sociální a kulturní práva jsou stejně vynutitelná jako např. svoboda projevu nebo právo na nezávislý soudní proces.
Až do samého konce jednání se některé státy, jako např. Kanada, Spojené království a USA snažily oslabit text tohoto nového přijímaného právního instrumentu. Nicméně africké a latinskoamerické země, stejně jako řada asijských a evropských států, za podpory široké globální koalice občanské společnosti trvaly na silném Opčním protokolu.
FIAN International pevně doufá, že tato nová dohoda bude brzy formálně přijata Radou pro lidská práva a Valným shromážděním OSN. FIAN, mezinárodní organizace pro lidská práva (především právo na jídlo), spolu s mnoha zástupci občanské společnosti, požadovaly přijetí takovéto dohody od počátku devadesátých let. „Formální přijetí Opčního protokolu bude vhodným způsobem, jak si připomenout 60. výročí Světové deklarace lidských práv,“ řekla Sandra Ratjen z FIAN International. „Nový mechanismus pro podání stížnosti je nejen symbolem nedělitelnosti lidských práv, ale stane se také účinným nástrojem na obranu sociálních lidských práv.“
Pro národní soudy po celém světě výrazně vzroste význam Mezinárodní úmluvy, protože ve všech případech, kdy oběti porušení sociálních práv neuspějí u národních soudů, budou mít možnost obrátit se na Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva OSN. Přijetí textu Opčního protokolu je proto považováno za velké vítězství a historický krok ke zvýšení mezinárodní sociální spravedlnosti. FIAN nepoleví ve svém tlaku na jednotlivé státy, dokud nebude text formálně přijat Valným shromážděním OSN a nebude moci být efektivně využíván oběťmi porušování lidských práv.
Kontakt: Sandra Ratjen, FIAN International, ratjen@fian.org
Více informací na: www.fian.org a www.opicesrc-coalition.org

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}