czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Růže z Afriky: rozhovor o stinných stránkách květinového průmyslu v Zimbabwe
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Růže z Afriky: rozhovor o stinných stránkách květinového průmyslu v Zimbabwe

31. 3. 2010 - Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s.

V únoru přijely do České republiky ze Zimbabwe dvě ženy – Spiwe Chigwande, dělnice na květinové farmě a Emma Mahlunge, zástupkyně neziskové organizace Kunzwana, která se zasazuje o zlepšení situace lidí zaměstnaných v květinovém průmyslu. Bylo možné se s nimi sejít na několika veřejných akcí uspořádaných Ekumenickou akademií v Brně a Praze. Cílem jejich návštěvy bylo obeznámit českou veřejnost s podmínkami, ve kterých se pracuje a žije na zimbabwských komerčních farmách produkujících řezané květy a ukázat , proč dává smysl zavést i do českých květinářství prodej květin s označením „férové“. Krátký rozhovor poskytla Emma Mahlunge, převzato z internetoveho zpravodaje Feminismus.cz.

Jaký je význam květinářského průmyslu pro ekonomiku Zimbabwe?

Průmysl s řezanými květy je velmi důležitý, protože do země přivádí zahraniční měnu, kterou potřebujeme na zlepšení životní úrovně a sociálního blahobytu obyvatelstva. Také zaměstnává spoustu lidí, z nichž velké množství – až 75% – představují ženy. Vzhledem k takto vysokému zastoupení žen v tomto sektoru, dává smysl mluvit o významu květinových farem pro zimbabwskou společnost i z hlediska širšího celosvětového trendu ekonomického posílení (tzv. empowerment-u) ženské populace.

Mohla byste stručně popsat, v čem jsou pracovní podmínky dělníků a dělnic na květinových farmách v Zimbabwe problematické?

Pracovní podmínky nejsou až tak špatné, problematické jsou spíše životní podmínky. Umístění dělnických ubytoven není právě nejšťastnější – nacházejí se v izolovaných oblastech s velkou vzdáleností od základních škol a zdravotnických zařízení. Jejich infrastruktura navíc není dostatečně vybudována a materiál, ze kterého jsou postaveny, je velmi levný a životu nebezpečný. Navíc jsou ubytovny výrazně přeplněny. Dělnice jsou nuceny při práci přenášet těžká břemena a často pracují se zdraví škodlivými chemikáliemi bez ochranných pomůcek. Ženy v tomto průmyslu zastávají téměř výhradně ty nejnižší pozice, vydělávají strašně málo (průměr je cca 46 USD měsíčně plus 20 kg kukuřičné mouky), což pak vede i k tomu, že nemají finance na zajištění kvalitní stravy.Situace cizinců a cizinek z okolních států, kterých je mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi zimbabwských květinových farem velké množství, je ještě těží, protože často nedisponují ani základními dokumenty, jako jsou pasy nebo rodné listy dětí.

Po příchodu domů z farmy mají dělnice ještě na starost péči o děti, zabezpečení vody, palivového dříví a zajištění jiných domácích prací. Vše vázané s domácností a péčí o děti dělají v Zimbabwe ženy. Snažíme se teď otevřít v naší společnosti veřejnou debatu o potřebě většího zapojení mužů do domácích aktivit, o nutnosti rovnoměrnějšího rozdělení domácích prací a péče o děti mezi oba partnery. Ženám v Zimbabwe se nedaří kariérní růst ne proto, že by nebyly inteligentní, ale proto, že jim nezůstává čas na studium a rozvoj, a tak oproti mužům zůstávají profesně a jinak pozadu.

Jaká je mise organizace Kunzwana a jaké projekty realizuje?

Kunzwana vznikla s cílem většího ekonomického, sociálního a kulturního posílení žen, zejména pracovnic na komerčních farmách. Usilujeme o to, aby se tato cílová skupina stala integrální součástí národních rozvojových programů. Specifické projekty organizace se soustřeďují především na zlepšení ekonomické situace dělnic na květinových farmách, realizujeme školení dovedností nutných pro přežití, vzdělávací aktivity vázané na zdraví, reprodukci, hygienu, poskytujeme výživové poradenství, radíme ženám, jak si potravu vypěstovat a jak ji pak co nejzdravěji připravit ke konzumaci. Je velkým úspěchem, že se nám podařilo získat vstup na pozemky soukromých květinových farem tím, že jsme přesvědčili farmáře, že vzdělávání dělníků a dělnic je pro dobro věci. Máme také řadu aktivit zaměřených na podporu genderové rovnosti a zvyšování povědomí o ženských právech.

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}