czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Silenced to Deliver (Umlčováni, aby dodávali)
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Silenced to Deliver (Umlčováni, aby dodávali)

24. 9. 2008 -
Každou vteřinu je vyrobeno 36 mobilních telefonů, polovina z nich v Číně. Většina mobilních telefonů vyrábějí ženské pracovnice ve věku 16 až 30 let. MakeITFair, mezinárodní koalice neziskových organizací (viz http://makeitfair.org), provedla výzkum pracovních podmínek v šesti čínských a filipínských továrnách, kde jsou vyráběny komponenty pro telefony firem Nokia, Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson a iPhoneApple. Výzkum odhalil, že pracovní podmínky v těchto podnicích nejsou v souladu ani s tamější národní legislativou, ani s konvencemi mezinárodní organizace práce (ILO) a ani s pracovním kodexem samotných výrobců mobilních telefonů. Nedodržování zákona se týká především mezd, pracovní doby a nakládání s nebezpečnými chemikáliemi. Studie Silenced to Deliver (Umlčováni, aby dodávali) ukazuje praxi nelidských přečasů za minimální mzdu, která v těchto výrobnách panuje. Zaměstnanci často pracují 10 až 12 hodin denně, šest až sedm dnů v týdnu. Někteří zaměstnanci během práce únavou usínají nebo se následkem vyčerpání dopouštějí v práci omylů; to pak vede ke snížení mzdy. Rychlé tempo práce nutí některé pracovníky k obcházení ochranných opatření, a to navzdory tomu, že zacházejí s chemikáliemi, které mohou vážně poškodit jejich zdraví. “Zdraví a bezpečnost práce není jenom o tom, že zaměstnancům poskytneme správné vybavení. Je nutné umožnit zaměstnancům, aby takové vybavení také používali. Pracovníci, se kterými jsme v rámci výzkumu vedli rozhovory, prokazují symptomy typické pro nesprávné zacházení s chemikáliemi. Je naléhavě nutné, aby byli o nebezpečí chemikálií informováni a školeni a aby pracovní tempo bylo rozumné. To jsou nutné předpoklady pro ochranu jejich zdraví”, říká Jenny Chan z organizace SACOM (Students and Scholars Against Corporate Misbehavior - viz. www.sacom.hk) sídlící v Hong Kongu a koordinátorka výzkumu v Číně. Počet stávek, stejně jako počet případů, kdy úřady byly upozorněny na nedodržování pracovních práv, v posledních několika letech v Číně významně narostl a je třeba říci, že tento trend se čínská vláda pokusila omezit zaváděním zevrubnějších pracovních zákonů. Pracovní inspekce a monitorování pracovních podmínek jsou však stále velmi řídké. “Celý koncept auditu, kdy se auditor snaží odkrýt věci, které nejsou v pořádku, vytváří složitou situaci. Přirozená reakce auditované strany je, že se snaží auditem projít a nepoukazovat v přítomnosti auditora na eventuální problémy. Tak funguje psychologie auditu, nemusí to nutně být znamení nedůvěry. Audity rovněž nikdy nemohou přinést víc než jen “momentku” reálné situace“, prohlašuje Mats Pellback-Scharp, vedoucí oddělení pro udržitelnost korporací (Corporate Sustainability Office) firmy Sony Ericsson. Dokud zaměstnancům elektronického průmyslu nebude umožněno sdružovat se a vyjadřovat svodobně svůj názor, změny, kerých snad bude dosaženo, nebudou mít dalekosáhlý ani trvalý charakter. Výrobci mobilních telefonů by na sebe měli převzít zodpovědnost korporací za pracovní podmínky, které panují v továrnách jejich smluvních výrobců, dodavatelů a subdodavatelů. Vedoucí továren na výrobu mobilních telefonů, se kterými MakeITFair vedlo interview, si stěžují na nekonzistentnost požadavků firem. Na jedné straně jsou dodavatelé žádáni, aby snížili výrobní náklady. Na druhé straně se od nich vyžaduje, aby zlepšili pracovní podmínky a environmentální aspekty výroby, což jsou investice, které pochopitelně vyžadují naopak navýšení nákladů. Větší dodavatelé mohou těmto požadavkům často vycházet vstříc - pakliže ovšem sami chtějí - ale menší továrny je v žádném případě nemohou splnit. Studie Silenced to Deliver: Mobile phone manufacturing in China and the Philippines (září 2008) je ke stažení na těchto webových stránkách v sekci ProcureITFair nebo na <a href="http://makeitfair.org/the-facts/reports">http://makeitfair.org/the-facts/reports</a>&nbsp;Informace pro spotřebitele elektroniky, kteří se chtějí zapojit do aktivit kampaně, je k dispozici na http://makeitfair.org/take-action

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}