czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Školy mohou být Fairtradové. Už i v České republice
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Školy mohou být Fairtradové. Už i v České republice

19. 12. 2011 - ekumakad

V České republice odstartovala národní verze kampaně Fairtradové školy. Ta je součástí širšího projektu Fairtradová města, který si již získal oblibu po celém světě. Jedná se o mezinárodní iniciativu označování míst, kde podporují fair trade. Titul Fairtradová škola mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému. Dávají jím najevo svou společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojové vzdělávání.

„České školy mohou napomoci k zlepšování životních podmínek lidí v rozvojových zemích, včetně jejich přístupu ke vzdělání, což je důležité poselství této kampaně,“ říká Veronika Bačová, ředitelka Asociace pro fair trade. A vysvětluje jak: „Školy mohou významně zlepšit informovanost studentů, rodičů i učitelů o principech společenské odpovědnosti a ukázat jejich uplatňování v praxi. Vzdělávací instituce nakupují pro svou spotřebu potraviny a další věci, které jsou k dostání v kvalitě fair trade. Výběrem fairtradových produktů mohou přispět k boji proti dětské práci, chudobě a ničení životního prostředí.“

Titul „Fairtradová škola“ je určen jak základním a středním školám, tak i univerzitám či samostatným fakultám a dalším vzdělávacím zařízením.

Využívání fairtradových produktů na půdě vzdělávacích institucí přináší hned trojí užitek – škola si opatří to, co potřebuje, a zároveň podpoří sociálně a environmentálně šetrnou produkci. Navíc získá příležitost vzdělávat své studenty příkladem: ukázat témata z výuky v praxi, vést žáky k odpovědné spotřebě a k vědomí globálních souvislostí.

Školy si mohou z široké nabídky fairtradových produktů vybrat například kávu, kakao, čaje, džusy, květiny či fotbalové míče. V evropských zemích je nabídka fairtradových potravin na školách běžnou praxí. Například v Itálii podává asi 3 000 školních kantýn fairtradové produkty (banány, čokoládové tyčinky, cukr, kakao, marmelády a džusy.)

Jako příklad dobré praxe z českého prostředí může školám posloužit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jako první veřejný zadavatel v ČR požadovalo ve vypsané zakázce pro mezinárodní konferenci v červnu 2011 kávové a čajové produkty fair trade.

Titul Fairtradová škola svým držitelům přináší posílení dobrého jména u žáků, rodičů a veřejnosti, příležitost pro pozitivní medializaci aktivit školy a možnost odlišit se od jiných škol důrazem na odpovědnou spotřebu a začlenění globálních témat do výuky.

Školy mohou titul Fairtradová škola získat při splnění pěti kritérií:
ve škole funguje řídicí skupina za účelem podpory fair trade
škola oficiálně podporuje fair trade
pedagogové zařazují globální rozvojová témata do výuky a dále se v nich vzdělávají
škola využívá fairtradové produkty, ty lze také zakoupit v prostorách školy
škola pořádá akce pro veřejnost a medializuje téma fair trade

Kampaň Fairtradové školy je v souladu s Národní strategií globálního rozvojového vzdělávání1 pro období 2011 – 2015, kterou schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v letošním roce, a napomáhá k dosahování jejích cílů.

Jak se mohou školy ke kampani připojit? Žáci, studenti či učitelé, které zajímají globální témata a chtěli by se do kampaně zapojit mohou začít například s tím, že ve škole uspořádají besedu či výstavu k pracovním podmínkám v rozvojových zemích a začlení globální rozvojová témata do výuky. V ČR již existuje řada kvalitních vzdělávacích materiálů i organizací, které se globálnímu rozvojovému vzdělávání věnují.

Kampaň Fairtradové školy je součástí úspěšné mezinárodní iniciativy Fairtradová města, jejímž cílem je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. Projekt Fairtradová města běží ve světě již déle než 10 let a v současnosti se k němu hlásí 1070 měst včetně metropolí jako je Londýn, Brusel či Řím. Od začátku letošního roku je kampaň aktivní také v České republice a první dvě města již získala status Fairtradové město: Litoměřice a Vsetín. Kampaň podporuje Národní síť Zdravých měst a záštitu nad ní převzalo Ministerstvo životního prostředí.

Garantem kampaně Fairtradové školy v ČR je Asociace pro fair trade, hlavními koordinátory jsou NaZemi – společnost pro fair trade a Ekumenická akademie Praha.

Fair trade (česky spravedlivý obchod) je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení tzv. sociálního příplatku, který je investován do projektů místního rozvoje. Fairtradový výrobek lze rozpoznat například podle označení ochrannou známkou FAIRTRADE® na obalu.

Asociace pro fair trade sdružuje české subjekty činné v oblasti fair trade. V současnosti má sedm řádných a jednoho sympatizujícího člena – čtyři z těchto členů jsou nevládními organizacemi a čtyři obchodními společnostmi. Asociace pro fair trade je zároveň národním zástupcem Fairtrade International (FLO) a dohlíží na používání certifikační známky Fairtrade® v ČR a monitoruje český trh s fairtradovými produkty. www.fairtrade-asociace.cz

NaZemi – společnost pro fair trade prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o zodpovědnost firem v jejich dodavatelském řetězci a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí. Do 1. dubna 2011 existovala pod názvem Společnost pro Fair Trade.
www.nazemi.cz

Ekumenická akademie Praha (EAP) je nevládní nezisková organizace, která se zabývá vzděláváním dospělých a mládeže formou přednášek, studijních pobytů, seminářů a konferencí a dalšími způsoby, jako je publikování a dokumentace. Kromě toho uskutečňuje i konkrétní projekty – např. rozvojový projekt v Zambii (2005) nebo od roku 2004 velkoobchod se spravedlivě obchodovaným zbožím fair trade.
www.ekumakad.cz

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}