czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Světová příroda má novou naději
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Světová příroda má novou naději

25. 5. 2023 - Maroš Prčina

Světová příroda má novou naději - Evropská unie přijala nařízení, které má zajistit, aby se již v rámci EU neobchodovalo s některým zbožím, které pochází z nově vykácených či jinak zničených lesů. Jedná se o kávu, kakao, sóju, hovězí maso, kaučuk, palmový olej, dřevo a další související produkty. 

Tzv. nařízení o odlesňování (EUDR, EU Deforestation Regulation) bylo ujednáno vloni právě během doby, kdy Česká republika předsedsedala Evropské Unii. 

Velkým pozitivem tohoto nařízení je, že bude regulovat produkty, jejichž neudržitelná produkce v současnosti způsobuje odlesňování a degradaci lesů nejvíce na světě. Zároveň se jedná o nesmírně průlomový zákon. Žádný jiný, podobně ambiciózní zákon zatím na světě není a o to víc skýtá naději, že se EU stane vzorem i pro další státy. Zároveň je EUDR obrovským závazkem, protože EU je v současnosti (hned po Číně) prakticky druhým největším dovozcem odlesňování ve formě výrobků, které pocházejí často z plantáží, rozléhajících se na místě čerstvě vykácených lesů a pralesů.

Mýcení a vypalování lesů a především pralesů (tedy těch lesů, které jsou zatím jen málo ovlivněné člověkem) by se dalo vnímat jako zločin, obzvláště v době současných antropogenních krizí klimatu a úbytku biodiverzity.  

České ministerstvo zemědělství, respektive ministerstvem pověřená odpovědná autorita, kterou se stal Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (UHÚL) má nyní na starosti implementaci tohoto nařízení. Musí sestavit a dostatečně proškolit tým lidí, který bude připraven provádět kontroly a provádět sankce. A není to jen o lidských kapacitách, ale také o nezávislosti této instituce a dostatečném financování. UHÚL musí zajistit spolupráci s dalšími relevantními rezorty.

Ekumenická akademie spolu s dalšími partnerskými organizacemi se v současnosti v Česku věnuje osvětě, aby se u veřejnosti zvýšilo povědomí o existenci nařízení o odlesňování (EUDR). Zájem lidí o toto téma může v budoucnu být klíčový, a to ze dvou důvodů. Přestože je EUDR obrovským krokem kupředu, zákon to není dokonalý. Při vyjednáváních se “podařilo” osekat původní progresivnější verzi zákona. Současná verze například opomíjí nutnost chránit i jiné zalesněné plochy (Other Wooded Lands, OWL) tedy oblasti s méně souvislým lesním pokryvem. Patří mezi ně třeba tropická savana Cerrado, což je hned po Amazonii druhý největší a taktéž druhý biologicky nejrozmanitější biom Jižní Ameriky.

Cerrado přitom čelí čím dál větším tlakům právě ze strany velkochovatelů dobytka a velkopěstitelů sóji. A o co víc je chráněna Amazonie, o to více se kácí v Cerradu. O možnosti rozšíření EUDR, aby se vztahovalo i na jiné zalesněné plochy se bude rozhodovat v létě 2024 během příští revize nařízení. 

Mezi slabiny nařízení o odlesňování je také omezený seznam produktů, na něž se vztahuje, opomíjení ochrany práv původních obyvatel a absence regulace Evropských finančních institucí. Banky tak mohou nadále financovat plundrování a devastaci lesů.

Druhým důvodem, proč je třeba vědět o EUDR a mluvit o něm, je fakt, že sebelepší zákon je k ničemu, pokud není vůle jej dodržovat případně jeho dodržování vymáhat. Musíme proto požadovat, aby implementace tohoto nařízení v Českém prostředí byla co možná nejlepší.

Buďme obezřetní a připraveni dát jasně najevo, že nám na ochraně světových lesů opravdu záleží a že vyžadujeme od úředníků, úřednic, politiků a političek odhodlaný přístup. A to i proto, že jiné země, které zvažují zavedení podobné regulace napjatě očekávají, jak funkční EUDR bude. A ukáže-li se být skutečně silnou pákou v ochraně původních ekosystémů, pak bude jistě inspirovat. 

Další informace o EUDR naleznete ve stručné a přehledné publikaci, kterou jsme pro Vás přeložili:

EUDR

Anglický originál, vytvořený organizací Fern naleznete zde:

https://www.fern.org/publications-insight/what-is-the-eu-regulation-on-deforestation-free-products-and-why-should-you-care/

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}