czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Tisková zpráva La Strada: Vietnamci v těžkém postavení potřebují pomoc neziskových organizací i státu
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Tisková zpráva La Strada: Vietnamci v těžkém postavení potřebují pomoc neziskových organizací i státu

23. 3. 2009 -
Výsledky výzkumné zprávy o situaci vietnamských dělníků
a dělnic v českých továrnách

Tisková zpráva La Strada

Praha, 15. 2. 2009 – Vietnamci a Vietnamky, kteřípřijeli za prací do českých továren, se tak
rozhodli na základě
falešných slibů, jsou enormně
zadluženi, žijí v informačním vakuu, při
ztrátě
pracovního místa se dostávají do neřešitelné situace a nemají se na koho obrátit. To jsou
závěry zprávy, kterou vypracovala obecně
prospěšná společnost La Strada Česká republika.

La Strada ČR se zabývá problematikou obchodování s lidmi a vykořisťování a realizované
výzkumné šetření mělo ověřit některé předpoklady výskytu těchto jevů
ve vietnamské
komunitě
a zároveň
identifikovat problematické momenty v systému agenturního
zaměstnávání cizinců
a cizinek.

„Zpráva je jedním z výstupů
z našeho ročního projektu. V reakci na aktuální migrační trendy,
jsme v roce 2008 realizovali kvalitativní šetření přímo v terénu. Celkem proběhlo třicet sedm
rozhovorů
– a to jak s osobami pracujícími přes agentury, tak i se zprostředkovateli, úředníky
a dalšími,“ uvádí ředitelka organizace La Strada ČR Irena Konečná. Projekt prokázal časté
vykořisťování vietnamských pracovníků, které začíná již před odjezdem z Vietnamu. Doklady
nutné pro pobyt a práci v Česku vyřizují ve Vietnamu agentury, které si za službu účtují
částky kolem 10 000 USD. Kvůli zadlužení často i celých rodin, závislosti na zaměstnavateli
a nezákonným praktikám některých zprostředkovatelů
a agentur, se pak snadno mohou
Vietnamci a Vietnamky dostat do bezvýchodné situace.

Během šetření vyvstalo několik zásadních otázek. Především ohledně
smyslu a funkčnosti
agenturního zaměstnávání, přístupu cizinců
a cizinek k efektivní pomoci a možnostem
prosazení svých zákonných nároků, okrajově
také transparentnosti procesu vydávání víz na
Velvyslanectví České republiky v Hanoji. Jeden z respondentů
šetření popisuje současnou
situaci takto: „Žijeme-li v této zemi, měli bychom se řídit jejími zákony, ale pracovníci se musí
řídit zákony zprostředkovatelů“.

Porušování především pracovněprávních předpisů
ze strany agentur se objevilo u většiny
případů. Šlo zejména o vyplácení nižších mezd a nevyplácení příplatků
a odměn agenturním
pracovníkům a pracovnicím. Přílohou zprávy je také právní analýza realizovaných rozhovorů,
která rozpracovává problematiku v kontextu platné legislativy. „Jako nutný krok se jeví
změny vedoucí k omezení závislosti zaměstnanců
na zaměstnavatelích. Pokud zaměstnanci
z řad cizinců
nemohou od zaměstnavatele odejít, protože by to znamenalo ukončení platnosti
jejich pracovního víza a povinnost odcestovat, mohou být vydíráni, nebo jsou nuceni obcházet
zákon,“ komentuje výsledky šetření jedna z autorek právní analýzy Pavla Burdová Hradečná.

Protože pracovníci a pracovnice jsou po příletu do České republiky většinou předáni jiné
agentuře, než s kterou uzavřeli smlouvu ve Vietnamu, je pro ně
obtížné vymáhat dodržení
původních dohod. Z šetření přitom vyplynulo, že spolupracující agentury si zřejmě
rozdělují
peníze inkasované za zprostředkování v zemi původu.

„Další velký problém je celková dezorientace přijíždějících Vietnamců
a nedostupnost
objektivních informací. Zdá se, že celá situace již zašla tak daleko, že vyžaduje koncepční
řešení,“ říká jedna z autorek zprávy Eva Pechová. Celospolečenský dopad tohoto
neutěšeného stavu, kterým se výzkumné šetření organizace La Strada ČR zabývalo, se začal
výrazněji projevovat během hospodářské recese v posledních měsících. V této souvislosti je
důležité i to, že žádná nezisková organizace zabývající se poskytováním služeb cizincům
nemá oprávnění poskytovat sociální služby lidem, kteřípřišli o povolení k pobytu na českém
území.

V posledních měsících se na území ČR nachází bez prostředků, bez ubytování a s obrovskými
dluhy velké množství vietnamských pracovníků
a pracovnic. Podle odhadů
zástupců
vietnamské komunity je jich kolem dvou tisíc a dalších pět tisíc je bezprostředně
ohroženo.
Zásadní otázky, které zpráva zmiňuje, se týkají příčin a zodpovědnosti za nastalý stav. Ten
není pouze výsledkem hospodářského propadu firem, ale odráží i nedostatečnou úroveň
a
vymahatelnost dodržování stávající legislativy, neprůhlednost podnikání v agenturním
zaměstnávání a problematické fungování procedury vydávání víz na Českém velvyslanectví
v Hanoji. Přitom veškeré subjekty profitující z pracovní migrace zůstávají bez jakékoli
zodpovědnosti. Tyto závěry jsou podle organizace La Strada ČR velmi znepokojivé.

Celá zpráva ke stažení: http://www.strada.cz/cz/novinka/55/

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}