czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Tisková zpráva z konference "Příspěvek občanské společnosti a církví k rozvoji spravedlivé společnosti v Evropě a ve světě"
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Tisková zpráva z konference "Příspěvek občanské společnosti a církví k rozvoji spravedlivé společnosti v Evropě a ve světě"

27. 11. 2007 -
Tisková zpráva

Pozornost více než padesáti zájemců přitáhla mezinárodní ekumenická konference s názvem „Spravedlnost v Evropě a s Evropou – přínos občanské společnosti a církví“, která se konala ve dnech 8.-11. listopadu 2007 v Praze. Němečtí, čeští a slovenští odborníci a s nimi mnoho aktivních křesťanů a křesťanek z různých církevních společenství mělo možnost jednak seznámit se s konkrétními projekty, jednak také vyměnit své zkušenosti v práci s bezdomovci, zdravotní péči o prostitutky a integraci Romů. Účastníci též byli seznámeni se situací spravedlivého obchodu (fair trade) v České republice a s činností českých organizací, věnujících se rozvojové spolupráci.

Setkání bylo organizováno pražskou Ekumenickou akademií a sdružením Evangelische Akademikerschaft z Německa. Vědecké příspěvky pojednávaly o rozvojové spolupráci mezi politikou a církvemi v Evropské unii, Německu a Česku. Ekonom Prof. Dr. Michael Bohnet z německého Ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ) uvedl, že téměř 15 % z celkové sumy finančních prostředků, které Evropská unie vydává na rozvojovou pomoc, plyne do jihovýchodní Evropy (do zemí bývalé Jugoslávie). Nové členské státy Evropské unie podporují ve vybraných zemích vlastní projekty. Dr. Manfred Kulessa, specialista na rozvojovou pomoc a honorární konzul Bhutanu v Německu, načrtl vývoj rozvojové pomoci od konce druhé světové války a představil nové trendy na poli rozvojové spolupráce mezi německými církvemi, které, jak poznamenal, vkládají do rozvojových projektů více financí než německý stát. Mgr. Martin Náprstek z Prahy ve svém příspěvku popsal, jakým směrem se vyvíjela a vyvíjí česká rozvojová pomoc před a po roce 1989 a nastínil průběh aktuální debaty o vzniku české rozvojové agentury.

Po třídenních jednáních se účastníci konference shodli na následujících výzvách církvím a společnosti:
- V prostředí evropských církví musí dojít k vylepšení vzájemného kontaktu a lepšímu harmonizování kampaní.
- Církve jako organizace a jednotliví jejich členové musí důrazněji působit na veřejnost s cílem, aby globalizace více respektovala lidskou důstojnost.
- Studentům rozvojové spolupráce ve všech evropských zemích musí být poskytnuta možnost prohloubit své teoretické poznání prostřednictvím pracovních pobytů v zemích Jihu.
- Pro větší podporu integrace Romů v zemích východní a středovýchodní Evropy musí být prohloubena výměna informací mezi sociálními pracovníky a dalšími zainteresovanými, jakož i vylepšena koordinace následných integračních opatření.

Účastníci konference reagovali pobouřeně na neonacistickou demonstraci, která se konala 10. listopadu v Praze, a vyjádřili svou naději, že historické povědomí o zodpovědnosti k židovským bližním bude posilováno jak v německé, tak v české a slovenské společnosti.
za organizátory Dr. Katharina Städtler (Bayreuth), Dr. Jiři Silný (Praha)

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}