czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› TZ  Vychází český překlad publikace Cesta k finanční spravedlnosti
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

TZ  Vychází český překlad publikace Cesta k finanční spravedlnosti

23. 9. 2020 - Jan Exner

Iniciativa Občané za finanční spravedlnost vydává překlad unikátní publikace Cesta k finanční spravedlnostis objasňujícím podtitulem Pochopením globálních nerovností k překonání finanční nespravedlnosti.

 

„Žijeme v etapě globálně rostoucích nerovností, jejichž průvodním jevem je oslabování státu respektive demokraticky konstituovaných institucí a demokratických procesů obecně. 

Koncentrace bohatství vede k vytváření globálních struktur, jejichž zájmy se prosazují bez ohledu na názory občanů jednotlivých států, v horším případě dokonce za podpory politických reprezentací. 

Narůstající nerovnosti a financializace hospodářství představují zdaleka nejsilnější aktuální výzvu pro všechny demokratické síly. Je mimořádně důležité tyto procesy co nejpodrobněji analyzovat a odhalovat společensky erozivní dopady jevů a nebezpečnost trajektorie, na které se svět pohybuj.

Předkládaná publikace je v tomto směru velkým přínosem především pro svůj analytický a komplexní přístup,“ hodnotí význam práce zkušený makroekonom Jiří Šteg.

 

Bezmála šedesát stránek si desítky autorů z různých koutů světa a různých občanských hnutí rozdělili do pěti tematických kapitol: potraviny a půdazdravípráva ženbydlení a infrastruktura.

 

Práce dokládá, že rostoucí míra nerovnosti a přehnaná expanze finančního průmyslu jako jeden z jejích hnacích motorů byla vytvořena a nadále je reprodukována pokřivenými a neférovými pravidly hry. 

Vyplývá z ní, že je zapotřebí, aby se občanská hnutí semkla kolem společné agendy: vzít si zpátky ekonomiky, znovu ovládnout veřejné služby a chránit společné přírodní zdroje.

Ukazuje také, že lokální odolnost vůči průniku finančních aktérů je nesmírně důležitá, ale že konfrontování hybatelů nerovnosti, které dnes působí v globálním měřítku, mezi něž patří i financializace, vyžaduje také soustředěné úsilí na vyšších úrovních politického procesu.

 

Občané za finanční spravedlnost  (Citizens For Financial Justice)

Naším cílem je informovat, spojovat a podporovat občany k tomu, aby společně změnili globální finanční systém ku prospěchu všech. Jsme pestrá skupina evropských iniciativ – od lokálních skupin po velké mezinárodní organizace. Společně si klademe za cíl informovat, spojovat a podporovat občany k tomu, aby společně změnili globální finanční systém ku prospěchu všech zúčastněných.

 

Kontakt pro média:

Jan Exner, jan.exner@ekumakad.cz, 775 323 025

 

Ekumenická akademie, z. s.

Sokolovská 129/50

186 00  Praha 8

www.ekumakad.cz

 

citizensforfinancialjustice.org

Financováno Evropskou unií

Publikace Cesta k finanční spravedlnosti vznikla za finanční podpory Evropské unie. Za její obsah odpovídají výhradně organizace realizující kampaň „Citizens For Financial Justice“ („Občané za finanční spravedlnost“) a nemusí nutně reflektovat postoje Evropské unie. Jednotlivé kapitoly jsou dílem uvedených autorů a přispěvatelů a nemusí nutně reflektovat postoje všech partnerů kampaně „Citizens For Financial Justice“, ačkoli všichni partneři sdílejí obecné obavy a principy v ní předkládané.


Cesta k finanční spravedlnosti

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}