czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

pestujplanetu_logo_web.png

logo-bananas-sub_cz_yellow1.jpg

susy_logo_whiteclaim_background_small-2-.jpg

mcf_logo_print.jpg

 

Spolupracujeme:

 

Témata

Rozvoj a oddlužení

Od roku 1998 se Ekumenická akademie věnuje tématu oddlužení chudých zemí a celému komplexu otázek spojených s mezinárodními financemi. Rozvojová spolupráce, strukturální problémy rozvoje, rozvojové vzdělávání jsou další okruhy otázek, ke kterým zde zveřejňujeme informace a názory.

Bezmoc a magie

12. 5. 2011 - Jiří Silný
Civilizace, která se honosí nahromaděným vědeckým poznáním a nepředstavitelnými technickými schopnostmi, naprosto selhává při celkem jednoduchém úkolu: využít těch možností k prospěchu všech, k překonání anachronického rozdělení světa na hladovějící a přesycené. Článek byl publikován v Deníku Referendum.

O včelách a lidech

19. 4. 2011 - Jiří Silný
Lidé žijí v iluzi, že v jednadvacátém století disponují takovými technologickými schopnostmi, že mohou být nezávislí na přírodě. Budeme vše řešit technicky? Dokážeme udělat umělé včely? A umělé ryby? Článek vyšel 12.4.2011 v Deníku Referendum

Ekonomismem k zadlužení, zadlužováním k otroctví a bankrotu aneb Kdo je vinen?

18. 4. 2011 - Jiří Silný
Článek vyšel v dvojčísle revue PROSTOR 90/91 „Probouzení občanské společnosti a krize politiky“. Diskuse k tématu proběhne 19.4.2011 v Domě čtení v Praze.

GLOBÁLNÍ KRIZE A SOCIÁLNÍ STÁT - hlavní tendence současnosti

22. 2. 2011 - Miloš Pick
Několik námětů a podnětů k zamyšlení nad soudobou světovou hospodářskou krizí. Příspěvek k semináři PO PÁDU - čas na změnu, který se bude konat ve středu 23. února v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Chudoba napříč Evropou

16. 2. 2011 - Tomáš Tožička
Chudoba se v Evropě v dobách ekonomického rozkvětu nezmenšuje, a v dobách krize roste. Opětovné omezování minimálních příjmů, které přivádí další a další jednotlivce a rodiny do nedůstojné chudoby, může vést k destabilizaci s fatálními důsledky. Článek vyšel v Deníku Referendum.

Paradigm Shift in Development – Outcomes from Prague

15. 2. 2011 - Jiří Silný
Příspěvěk přednesený na konferenci Global Crossroads: The Role and Perspectives of Civil Society Organisations in Development Cooperation, která se konala v listopadu 2010 v Nikaragui

Krize z pohledu zdola

10. 2. 2011 - Tomáš Tožička
Koncem ledna byla v Brně představena česká verze zprávy koalice Social Watch s názvem „Po pádu – čas na změnu“. Je z ní zřejmé, že krize, způsobená nezodpovědností finančních elit, se celosvětově přenáší na nejchudší.

Konference "Autorita a autoritářství" (Praha, 9. – 11. listopadu 2010)

10. 11. 2010 -
Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie věd ČR a Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, členská organizace Social Watch Vás zve na konferenci Autorita a autoritářství,

Udržitelné technologie pro rozvoj

17. 12. 2009 -
Tisková zpráva ADRA, EDUCON

Vydání knihy o aplikaci udržitelných technologií a postupů pro potírání extrémní chudoby v rozvojových zemích.

Největší projev občanského postoje v dějinách: Více než 170 milionů lidí na všech kontinentech vyzvalo politické lídry k ukončení ponižující chudoby

23. 10. 2009 -
Globální akce “STAND UP – Postavme se chudobě” se minulý víkend (16.-18.10.2009) postarala o zápis do Guinessovy knihy rekordů jako historicky nejmasovější mobilizace lidí. Oproti loňskému roku se této kampaně letos zúčastnilo o 57 milionů lidí více.

Mezinárodní měnový fond a Světová banka varovány před „dluhovou krizí“

19. 10. 2009 -
Účastníci britské Kampaně proti dluhům (Jubillee debt campaign) volají po odpuštění dluhového moratoria zemím s nízkými příjmy, „nevinných obětí ekonomické krize“

Dny proti chudobě 2009

12. 10. 2009 -
Praha, 11. října 2009 Letošní podzim je na české rozvojové scéně již pátým rokem věnován Dnům proti chudobě, velké informační kampani, upozorňující na extrémní chudobu některých světových regionů a na další globální problémy.

Rozvojová spolupráce z hlediska lidského rozvoje

16. 7. 2009 - Jiří Silný
Text vyšel pod editorským názvem "Základní aspekty multinárodní a multikulturní spolupráce" v publikaci "Efektivnost rozvoje - hledání nových cest; Český příspěvek ke globálnímu procesu organizací občanské společnosti" vydané ˇ%Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) v roce 2009

Nové hodnoty pro ekonomiku

13. 7. 2009 - Christian Felber
Kapitalismus vytvořil nikdy nebývalý materiální blahobyt ale zároveň rostou rozpory: nerovnost, ničení životního prostředí, vytváření závislostí, ztráta smyslu. Kapitalismus plíživě přetváří naše hodnoty a stále více lidí poznává, že nám neposkytuje svobodu a štěstí.

Publikováno v rakouském časopise „Information Diskusion“ č. 219 z března 2009

Jaké perspektivy nabízí současná civilizační krize?

13. 7. 2009 - Jiří Silný
Přednáška na semináři Pravoslavné akademie Vilémov, Brno, 11.6.2009. Část textu byla přejata z příspěvku předneseného při studijním dnu Ekumenické rady církví 16. dubna 2009

Ekvádor nesplácí své dluhy

12. 1. 2009 -
Prezident Rafael Correa prohlásil v polovině prosince, že už nebude splácet část ekvádorských zahraničních dluhů. Tím reagoval na doporučení Národní komise pro přezkoumání dluhů, kterou ustavil před rokem. Komise ve své závěrečné zprávě odhalila závažné známky protiprávnosti v dlužnických smlouvách týkajících se tzv. globálních dluhopisů. Větší část kreditů přijatých za posledních třicet let je protiprávní a nemorální, shrnul situaci prezident. Přitom se jedná o splátky úroků ve výši 46 milionů eur. Místo dluhové služby hodlá Correa peníze investovat do školství a zdravotnictví.
Vedle zprávy příspěvek obsahuje rozhovor s Reinerem Wilhelmem, referentem pro Ekvádor při německé organizaci Adveniat

Ještě chudší, než jsme mysleli

20. 12. 2008 - Tomáš Tožička
Světová banka začala používat nový, přesnější nástroj k měření chudoby. První ze získaných dat nedávají zrovna moc důvodů k optimismu.
Článek vyšel v Literárních novinách 30.7.2008

Kubánské ekologické zemědělství bez fosilních paliv

20. 12. 2008 - Dr. Mae-Wan Ho
Ve článku, uveřejněném v časopise Third World Resurgence (č. 216), který vydává Third Word Network autor uvádí:
"Zkušenost Kuby nám otevřela oči pro zemědělství bez fosilních paliv, možnost, která se rychle stává nutností ke zmírnění klimatické změny, protože světová produkce ropy také dosáhla svého vrcholu."

Účastníci rozvojových kampaní jsou znepokojeni vývojem summitu OSN o financování rozvoje

2. 12. 2008 - Eurodad
Tisková zpráva – 28. listopadu
Hrozí nebezpečí, že konference OSN Financování rozvoje, která začala v Doha v sobotu 29. listopadu, schválí, že financování potřeb chudých lidí na celém světě není v době krize pro bohaté státy prioritou. Za účelem zajištění bank bohatých zemí a povzbuzení zákazníků k opětovnému utrácení bylo uvolněno 3 až 6 miliard amerických dolarů. Ať je prospěch z těchto opatření jakýkoliv, státy musí dostát svým mezinárodním závazkům.

Boj o přírodní zdroje i nadále pohání konflikt ve východním Kongu

20. 11. 2008 -
Události v Kongu nemají jen vnitropolitický rozměr. Kongo je jedno z největších nalezišť kobaltu, tantalu, zlata a jiných kovů, používaných mimo jiné ve výrobě elektroniky. Výroba a obchod s laptopy nebo mobilnímy telefony, které v Evropě denně používáme, je s těžbou zmiňovaných kovů silně propojena, a má své místo i v kontextu aktuálních událostí v této africké zemi.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009