czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Témata

Rozvoj a oddlužení

Od roku 1998 se Ekumenická akademie věnuje tématu oddlužení chudých zemí a celému komplexu otázek spojených s mezinárodními financemi. Rozvojová spolupráce, strukturální problémy rozvoje, rozvojové vzdělávání jsou další okruhy otázek, ke kterým zde zveřejňujeme informace a názory.

Cesta ke svobodě Východního Timoru

25. 9. 2007 - Robert Mimra
Pro nás, Čechy, se problémy Východotimořanů pozvolna dostávaly do zorného pole od začátku 90. let, kdy se v českém tisku začaly sporadicky objevovat zmínky o krvavé okupaci ostrova. Obrat nastal v roce 1997, kdy se na dopisovatele Lidových novin, Andrého Vltchka, obrátil nositel Nobelovy ceny míru biskup Carlos Ximenes Belo s prosbou o mediální podporu boje Mauberů za svobodu.

Biopaliva zabíjejí

7. 9. 2007 - Překlad Jiří Silný
Shrnutí článku brazilského teologa Frei Betta o nepříznivých sociálních dopadech nového rozvoje průmyslu energetických plodin

Nekonečný příběh dluhové krize

23. 8. 2007 - Tomáš Tožička, Jiří Silný
Stručná historie a aktuální stav dluhové krize chudých zemí. Článek byl připraven pro sborník kampaně Česko proti chudobě, kde vyjde v u pravené a zkrácené verzi.

Inventura rozvojových problémů a koncept české rozovjové pomoci

23. 8. 2007 - Jiří Silný
Text se zabývá souvislostmi rozvojové politiky. Byl přednesen na setkání Skupiny pro rozvoj.

Solidární ekonomika – alternativa globalizace?

15. 6. 2007 - Prof. Dr. Hans Diefenbacher
Text přednášky prof. Hanse Diefenbachera, kterou přednesl při stejnojmeném semináři v rámci projektu Pražská škola alternativ 31. března 2006.<br>
Ke stažení s formátováním <a href="http://www.ekumakad.cz/temata/ke_stazeni/">ZDE</a>.

Daň solidarity uvalena na drobné producenty kakaa z CONACADO

6. 5. 2007 - Klára Hendlová
Jako odpověď na žádost o podporu od malých pěstitelů kakaa v Dominikánské republice, vyvíjí společnost Rovné šance (Equal Exchange) tlak na prezidenta republiky, aby zrušil daň jejíž právní základ je nelegální a diskriminující. Daň byla uvalena na malé rodinné skupiny pěstitelů a drobné firmy produkující kakao, tradičně dominující ve výrobě kakaa v Dominikánské republice.

Hladomor po povodnich ohrozuje ctyri miliony lidi v Zambii

2. 4. 2007 - Tomáš Tožička
Tisková zpráva
29.3. 2007 Praha, Lusaka, Mongu, Zeneva, New York

Šampióni svobody

9. 2. 2007 - Jiří Silný
Takřka současné úmrtí Miltona Friedmana a Augusta Pinocheta koncem minulého roku vyvolalo rozporuplné reakce a inspiruje k zamyšlení.

Evropské pohledávky a dluhy

11. 12. 2006 - Jiří Silný
Článek vyšel v redakčně krácené a upravené podobě v Lidových novinách 9.12.2006
Zabývá se stále nedostatečně řešenou dluhovu krizí chudých zemí a upozorňuje na rozhodnutí Norské vlády, která jako první odpusitla bezpodmínečně dluhy z důvodů nelegitimnosti pohledávek.

Štěstí a hanba

3. 9. 2006 - Adalbert Reif
Proč Země překypuje bohatstvím a přesto denně 100 000 lidí umírá hlady. Otázky pro Jeana Zieglera, zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva

Přejato s laskavým dovolením z časopisu Publik-Forum, Zeitung kritischer Christen, D-Oberursel, číslo 10/2006

Světová banka je „Žralok roku“

23. 8. 2006 - Sabine Zimpel
Kampaň za oddlužení „erlassjahr.de" (Milostivé léto) vyčítá Světové bance plundrování chudých zemí a udělila SB letošní cenu „Žralok roku“- Touto negativní cenou chce dosáhnout toho, aby se SB v budoucnosti více zasazovala o skutečně oddlužení a spravedlnost v rozvojových zemích.

článek vyšel v časopise Eins-Entwicklungspolitik 13-14/2006

Doznání ekonomického zabijáka

22. 8. 2006 - Jiří Silný
Nad knihou Johna Perkinse, Confessions of an Economic Hit Man, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco, CA, USA 2004 (německé vydání: Bekenntnisse eines Economic Hit Man. Unterwegs im dienst der Wirtschaftsmafia, Riemann Verlag, München, 2004). O autorovi a jeho současných aktivitách viz: www.JohnPerkins.org; www.dreamchange.org.

Cesty na Jih, cesty na Sever

16. 8. 2006 - Jiří Silný
Článek vyšel v Literárních novinách 32/2006 v kontextu s dalšími články o cestování

Dluhy G8

3. 8. 2006 - Jiří Silný
Jednání G8 v Petrohradě, prostesty, otázka zadlužení východoevropských a středoasijských zemí, potřeba demokratizace mezinárodních insititucí.

Dluhy transformačních zemí na pořadu jednání G8

8. 6. 2006 -
Tisková zpráva

V březnu 2006 se v Praze konal mezinárodní seminář nevládních organizací zaměřený na otázky zadlužení zemí střední a východní Evropy a Společenství nezávislých států, které vzniklo převážně v době ekonomické transformace. Některé země regionu jsou zadluženy kriticky, jak dokládá odborná studie, vypracovaná německou organizací Erlassjahr.de. Region je ve světovém srovnání po Latinské Americe zatížen druhými nejvyššími zahraničními dluhy. Ruský prezident Putin oznámil, že i toto téma bude předmětem jednání zemí G8 v Petrohradě v červenci t.r. Účastníci pražského setkání vydali deklaraci „Za odpuštění dluhů transformace“, obracející se na vlády regionu s výzvou:
„My, podepsané organizace, vyzýváme naše vlády, aby podpořily odpuštění dluhů pro kriticky zadlužené země našeho regionu. Takové oddlužení je podmínkou trvale udržitelného rozvoje těchto zemí. Naše vlády by měly podpořit nestranný postup, který stanoví, jaké dluhy mají být odpuštěny.“
Deklaraci podpořilo dosud přes šedesát nevládních organizací ze 16 zemí regionu a podporuje ji rovněž největší sdružení evropských organizací, usilujících o řešení dluhové krize: EURODAD. Organizátoři kampaně plánují prezentaci jejích požadavků v Petrohradě v souvislosti se zasedáním G8 a vytvoření regionální sítě nevládních organizací, která se řešením dluhové krize bude zabývat dlouhodobě – a to i v globálním kontextu.

Plný text deklarace i studie zadlužení vybraných zemí jsou k dispozici na www.ekumakad.cz

Organizátoři kampaně:
Erlassjahr.de www.erlassjahr.de
Ekumenická akademie Praha www.ekumakad.de

Kampaň finančně podporuje: Evangelischer Entwicklungsdienst www.eed.de

Další informace:

Dr. Jiří Silný
Ekumenická akademie Praha
Na Míčánkách 1
101 00 Praha 10
Tel./fax: 00420 272737077
www.ekumakad.cz
mobil 604625486
Skype: Ekumenicka akademie Praha

Kirgizská deklarace za oddlužení

2. 5. 2006 -
Text deklarace 28 kirgizských nevládních organizací, které se připojily k prohlášení Drop the debt of transition (ta je také uvedena na těchto stránkách) a upravili její záměr pro národní situaci (na překladu do angličtiny se pracuje). Vyjadřují odpor proti zařazení Kirgizstanu do skupiny zemí HIPC, které by znamenalo především výrazné podrobení země podmínkám stanoveným věřiteli bez jasné záruky skutečného řešení situace. Analýza dluhové krize Kirgizstanu je uvedena ve studii Sovereign Debt in CEE and CIS Countries, kterou najdete také na našich stránkách - viz:
http://www.ekumakad.cz/temata/oddluzeni-chudych-zemi/

VZESTUP KAPITALISMU POHROMY

29. 4. 2006 - Noami Kleinová
Z anglického textu Noami Kleinové "The Rise of Disaster Capitalism" publikovaného v The Spokesman č. 86 (Apokalypse Soon) v r. 2005, vydává Bertrand Russell Peace Foundation Ltd., England, přeložila Míla Hradečná, česky publikováno v Christianpeace Info 3/2006, v Britských listech (www.blisty.cz), na stránkách Strany demokratického socialismu (www.sds.cz)

Konec hladu v Brazílii?

27. 4. 2006 - Adriana Veiga Aranha, Roseane de Socorro Goncalves Viana
Příspěvek je zkráceným a mírně upraveným překladem článku

"Zero Hunger": a strategy for the pregressive realization of the right to adequate food and the promotion of food and nurtitional security in Brazil.
Adriana Veiga Aranha, Roseane de Socorro Goncalves Viana,
FIAN-Documentsw, g47e/2006, s. 12n

Autorky pracují v rámci programu Fome zero na brazilském ministerstvu sociálního rozvoje a boje proti hladu

FIAN International je organizace, která se věnuje otázkám práva na potravu a možnostem jeho zajištění
P.O Box 10 22 43, D- 69012 Heidelberg, SRN, Email: fian@fian.org; www. fian.org,

Po velkých slibech trocha oddlužení

29. 3. 2006 - tozicka@mybox.cz
Praha 29.3.2006 Tisková zpráva kampaně Milostivé léto/Jubilee

Světová banka vydala poněkud emotivní a trochu zavádějící prohlášení o oddlužení nejchudších zemí. Skutečnost je ovšem taková, že současná výše oddlužení, jak byla domluvena již na schůzce ministrů financí v Gleneagles nedosahuje ani výše k níž se zavázala Světová banka před deseti lety, ani sumy, kterou přislíbila redukovat G8 před sedmi lety.

Finanční pohledávky České republiky u rozvojových zemí

31. 1. 2006 - Robert Stojanov
Obsahem práce je podat maximální přehled aktivních finančních závazků (zahraničních dluhů) jednotlivých rozvojových zemí u České republiky a nastínit jejich stručný vývoj. Odpuštění dluhů rozvojovým zemím je jedním ze závazků přijatých v rámci programu „Rozvojových cílů tisíciletí“. V práci je zmíněna současná situace v problematice vymáhání dluhů a jejich odpuštění ze strany České republiky., stejně tak i současný stav zadlužení rozvojových zemí u České republiky ke konci roku 2004.

Klíčová slova: pohledávky, zahraniční dluhy, rozvojové země, Česká republika, oddlužení

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | »

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}