czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

pestujplanetu_logo_web.png

logo-bananas-sub_cz_yellow1.jpg

susy_logo_whiteclaim_background_small-2-.jpg

mcf_logo_print.jpg

 

Spolupracujeme:

 

Témata

Rozvoj a oddlužení

Od roku 1998 se Ekumenická akademie věnuje tématu oddlužení chudých zemí a celému komplexu otázek spojených s mezinárodními financemi. Rozvojová spolupráce, strukturální problémy rozvoje, rozvojové vzdělávání jsou další okruhy otázek, ke kterým zde zveřejňujeme informace a názory.

VZESTUP KAPITALISMU POHROMY

29. 4. 2006 - Noami Kleinová
Z anglického textu Noami Kleinové "The Rise of Disaster Capitalism" publikovaného v The Spokesman č. 86 (Apokalypse Soon) v r. 2005, vydává Bertrand Russell Peace Foundation Ltd., England, přeložila Míla Hradečná, česky publikováno v Christianpeace Info 3/2006, v Britských listech (www.blisty.cz), na stránkách Strany demokratického socialismu (www.sds.cz)

Konec hladu v Brazílii?

27. 4. 2006 - Adriana Veiga Aranha, Roseane de Socorro Goncalves Viana
Příspěvek je zkráceným a mírně upraveným překladem článku

"Zero Hunger": a strategy for the pregressive realization of the right to adequate food and the promotion of food and nurtitional security in Brazil.
Adriana Veiga Aranha, Roseane de Socorro Goncalves Viana,
FIAN-Documentsw, g47e/2006, s. 12n

Autorky pracují v rámci programu Fome zero na brazilském ministerstvu sociálního rozvoje a boje proti hladu

FIAN International je organizace, která se věnuje otázkám práva na potravu a možnostem jeho zajištění
P.O Box 10 22 43, D- 69012 Heidelberg, SRN, Email: fian@fian.org; www. fian.org,

Po velkých slibech trocha oddlužení

29. 3. 2006 - tozicka@mybox.cz
Praha 29.3.2006 Tisková zpráva kampaně Milostivé léto/Jubilee

Světová banka vydala poněkud emotivní a trochu zavádějící prohlášení o oddlužení nejchudších zemí. Skutečnost je ovšem taková, že současná výše oddlužení, jak byla domluvena již na schůzce ministrů financí v Gleneagles nedosahuje ani výše k níž se zavázala Světová banka před deseti lety, ani sumy, kterou přislíbila redukovat G8 před sedmi lety.

Chudinské čtvrti v Brazílii

31. 1. 2006 - Jiří Silný
Článek se zabývá slumy v Riu a São Paulu a politickým a ekonomickými souvislostmi jejich existence

Finanční pohledávky České republiky u rozvojových zemí

31. 1. 2006 - Robert Stojanov
Obsahem práce je podat maximální přehled aktivních finančních závazků (zahraničních dluhů) jednotlivých rozvojových zemí u České republiky a nastínit jejich stručný vývoj. Odpuštění dluhů rozvojovým zemím je jedním ze závazků přijatých v rámci programu „Rozvojových cílů tisíciletí“. V práci je zmíněna současná situace v problematice vymáhání dluhů a jejich odpuštění ze strany České republiky., stejně tak i současný stav zadlužení rozvojových zemí u České republiky ke konci roku 2004.

Klíčová slova: pohledávky, zahraniční dluhy, rozvojové země, Česká republika, oddlužení

Jak jsme elektrifikovali v zambijské buši

9. 1. 2006 - Tomáš Tožička
„Rozbrušovačka z nejlepších evropských technologií přehlušila i pláč z dětského oddělení. Dnes jsme se dozvěděli, že dítě zemřelo na malárii. Nebyly léky za pár stovek.“ Zambie je jedna z nejchudších zemí světa. Masuku High School zde byla poslední střední školou bez elektřiny. To je nyní díky pomoci z České republiky minulostí.

Tzv. 100% prominutí dluhů ze strany Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB) je humbuk

15. 12. 2005 - Jürgen Kaiser
Překlad příspěvku ze semináře Sporné mezinárodní dluhy (Odious debts), který se konal v Praze ve dnech 14. - 15. 10. 2005

Jürgen Kaiser je koordinátor německé kampaně za oddlužení chudých zemí erlassjahr.de, pracoval také jako expert UNDP

Rozvojová spolupráce nesmí financovat náš rozpočet

30. 9. 2005 - Saša Uhlová
Problém se zdaněním rozvojové pomoci je třeba řešit. Nejrychlejší by bylo poskytování výjimek ze zákonů.
Skončil summit OSN. Český premiér převzal v New Yorku od zástupkyně kampaně Česko proti chudobě bílou pásku s několika tisíci podpisů českých občanů a ve svém projevu upozornil na ostudnou situaci na naší planetě, na níž třicet tisíc dětí denně umírá hlady nebo na banální nemoci či žízní. Česká republika se zavázala navyšovat oficiální rozvojovou spolupráci, a pokud nedojde k radikálním politickým změnám, můžeme doufat, že se tak stane. ALE...

Bezdomovci v Brazílii

13. 9. 2005 - Jiří Silný
Církevní a svépomocné projekty bezdomovců v Sao Paulu a Riu de Janeiro

Vysvědčení z boje proti chudobě

8. 9. 2005 - Petr Lebeda
Nebývá zvykem rozdávat vysvědčení na začátku školního roku. Příští týden si však svět bude v New Yorku vystavovat účet za plnění osmi úkolů, jejichž společným jmenovatelem je to, jak se mu daří potírat chudobu. Co se změnilo od roku 2000, kdy 191 zemí slavnostně připojilo svůj podpis pod tzv. Rozvojové cíle tisíciletí?
Již dnes se odborníci shodují, že ze světového summitu si málokdo přiveze vyznamenání. Přes miliardu lidí stále žije v podmínkách, které neumožňují svobodný a bezpečný život. Přes tři miliony lidí každoročně prohrává svůj boj s pandemií HIV/AIDS. Kvůli podvýživě ztrácí každých pět vteřin možnost jakékoliv další volby jedno dítě a kvůli následkům problémů spojených s těhotenstvím každou minutu zemře jedna žena.

V SÁZCE JE NAŠE VÍRA

31. 8. 2005 - DOKUMENTY
Členské církve Světové aliance reformovaných církví (WARC) v procesu rozpoznávání, vzdělávání a vyznávání (processus confessionis) týkajícím se ekonomické nespravedlnosti a ekologického ničení (1997 - 2004) V českém překladu předkládáme následující dokumenty: Stanovisko víry ke globální krizi života (Forum členských církví Jih-Jih, Buenos Aires)a dokument Přišel čas (Forum členských církví Jih-Sever). Připojeny jsou také některé kritické komentáře.

SMLOUVA PRO HOSPODÁŘSKOU A EKOLOGICKOU SPRAVEDLNOST

31. 8. 2005 - DOKUMENT
Závěrečný dokument 24. valného shromáždění Světové aliance reformovaných církví v Akkře 30.7.-13.8.2004

Summit G8 - Debakl v Gleneagles

22. 7. 2005 - Tomáš Tožička
Při bližším pohledu na způsob, jakým hodlá skupina G8 naplnit své závazky ze summitu v Gleneagles, vychází najevo, že problémy sužující třetí svět zůstanou i nadále neřešeny.
Zasedání G8 ve skotském Gleneagles bylo testem této skupiny, do jaké míry je schopna učinit pozitivní opatření v globálních problémech jakými jsou extrémní chudoba, marginalizace celých kontinentů a klimatické změny. V této zkoušce G8 propadla. Přes bezprecedentní a naprosto nenásilný celosvětový tlak veřejnosti, nebyla skupina nejbohatších zemí schopna dostát ani svým slibům z minulosti.

Požadavky kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ

21. 7. 2005 -
Česko proti chudobě je jednou z najvětších českých občanských kampaní, kterou podporují rozvojové, humanitární, lidskoprávní a ekologické organizace. Je zaměřena na řešení problémů chudých zemí a to především prostřednictvím zvýšené a efektivnější rozvojové spolupráce, oddlužení a spravedlivého obchodu. Česko proti chudobě je součástí kampaně Globální výzva proti chudobě, v jejímž rámci se pořádaly koncerty Live 8. Celosvětovým symbolem se stala bílá páska.

Tisková zpráva 7.7. ČESKO PROTI CHUDOBĚ V EVROPSKÉM PARLAMENTU

21. 7. 2005 -
ČESKO PROTI CHUDOBĚ V EVROPSKÉM PARLAMENTU

V rámci příprav na jednání představitelů Gleneagles prezentovali zástupci celosvětové kampaně Globální výzva proti chudobě své představy na řešení problémů nejchudších zemí planety. Ve Štrasburku se představilo poslancům pět národních kampaní, mezi nimi i Česko proti chudobě. Přes tři sta poslanců podepsalo velkou bílou pásku, která je celosvětovým symbolem boje za odstranění extrémní chudoby

Země zničená válkou

21. 7. 2005 - Jiří Hejkrlík
Svou rozvojovou pomoc v Africe Česká republika zaměřila na Angolu a Zambii. V Angole vznikla za pomoci České republiky Střední zemědělská škola v jedné z nejpostiženějších provincií ve středu země – v Bié.

Pondělní ráno ve škole

21. 7. 2005 - Jiří Hejkrlík
Jak vypadá začátek týdne v angolské Střední zemědělské škole a co se studenti vlastně učí.

Daleko od civilizace

21. 7. 2005 - Tomáš Tožička
Lékařské kliniky bez vybavení a kvalifikovaného personálu jsou nejbližší zdravotnická pomoc, kterou mají k dispozici obyvatelé zambijské Západní provincie. Proto se rozvojová pomoc České republiky zaměřuje především na zdravotnictví.

Velké oddlužení pro velmi málo zemí

12. 6. 2005 - Milostivé léto
Včerejší rozhodnutí ministrů financí G8 odpustit 100% dluhů vybraným zemím vítá kampaň Milostivé léto/Jubilee Czech. Jedná se o 18 zemí ze seznamu, který leadeři G8 vytvořili již před šesti lety na svém zasedání v Kolíně nad Rýnem. Do tohoto seznamu nebyly zahrnuty všechny nejchudší a nejzadluženější země dle Kolínských kriterií a čtyři země byly později vyřazeny – z toho tři země, které jsou prioritními zeměmi české rozvojové pomoci: Angola, Jemen a Vietnam. Ze zbývajících třiceti osmi zemí šestnáct již bylo zařazeno do oddlužování v rámci kolínské iniciativy HIPC II. Výše současného 100% oddlužení se rovná měsíční výši dotací do zemědělství v bohatých zemích.

Skutečná pomoc rozvojovým zemím: příklad banánů v Ekvádoru

12. 5. 2005 - Natalia Landivar
Příspěvek přednesen na semináři o Spravedlivém obchodě konaném v Praze, 2-4 května 2003.

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | »

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009