czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Témata

Lidská práva

Tématem lidských práv se Ekumenická akademie zabývá dlouhodobě. V poslední době se soustřeďujeme na sociální, ekonomická a kulturní práva a na otázky rovnosti pohlaví.

Sociální práva a genderová spravedlnost: dva pilíře transnacionální sítě Social Watch

12. 3. 2009 - Zuzana Uhde
Článek vyšel v časopise Gender a sociologie. Autorka je členkou české koalice Social Watch

Martin Luther King. Nenaplněný sen o sdíleném světě.

12. 1. 2009 -
Text vyšel v Literárních noviná č. 16/20089 na str. 9.

Mezinárodní síť Social Watch už je aktivní i v České republice

19. 11. 2008 -
Tisková zpráva
V rámci konference Kulturní aspekty globalizace , pořádané Centrem globálních studií v Praze 18. 11. 2008 se veřejnosti představila česká koalice Social Watch, která poprvé vypracovala českou část pro mezinárodní zprávu této významné nevládní organizace.

Zpátky do budoucnosti

19. 11. 2008 - Tomáš Tožíčka (ed.)
Zpráva o České republice za rok 2008
připravená českou koalicí Social Watch

Doporučujeme nové knihy

17. 11. 2008 -
Nakladatelství Filosofia vydalo v ediční řadě Filosofie a sociální vědy dvě nové zajímavé knihy: Interkulturní dialog o lidských právech
Západní, islámské a konfuciánské perspektivy a SOCIÁLNÍ KRITIKA V ÉŘE GLOBALIZACE
odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Otevřete složku a dozvíte se více.

Social Watch a 60. let Všeobecné deklarace lidských práv

17. 11. 2008 - Jiří Silný
Příspěvek přednesný při Parlamentní debatě “Česká republika a nové impulsy mezinárodního rozvoje”, pořádané kampaní Česko proti chudobě
pod záštitou Lubomíra Zaorálka, místopředsedy Poslanecké sněmovny dne 12. 11. 2008

Mezinárodní síť Social Watch

5. 10. 2008 - Karolína Silná
Informace o organizaci Social Watch a českém podílu na její práci. Článek vyšel ve studenském časopise Perspektivy

Morales a Allende

24. 9. 2008 - Roger Burbach
Při pohledu na vzpouru pravého křídla vyvolává nasazení pro demokracii bolivijského prezidenta Evo Moralese vzpomínky na Salvadora Allendeho, píše ve svém článku Roger Burbach, který je ředitelem Centra amerických studií (CENSA) sídlícího v kalifornském Berkeley. Píše hodně o latinské Americe a je autorem knihy “The Pinochet Affair: State Terrorism and Global Justice.” („Případ Pinochet: Státní terorismus a globální spravedlnost“)

Sexuální teror jako součást válečné strategie

3. 6. 2008 - Monika Ladmanová & Miloslava Lukášová
Článek Moniky Landmanové a Miloslavy Lukášové pojednává o jednom z mnoha tragických dopadů působení globalizovaného elektronického průmyslu v rozvojovém světě. Kongo představuje jedno z největších nalezišť kobaltu a tantalu na světě. Oba tyto kovy jsou nezbytnou součástí pro výrobu elektroniky, zejména laptopů, mobilních telefonů či digitálních kamer. Co se může skrývat za výrobou laptopů nebo mobilních telefonů, které denně používáme, na druhém konci světa?

Právo na potravu

23. 5. 2008 - Flavio Valente
Otevřený dopis generálního tajemníka organizace FIAN International hlavám států, vládám a mezinárodním organizacím

Průlom ve světové sociální spravedlnosti

14. 4. 2008 -
Schválen Opční protokol Mezinárodní úmluvy OSN o ekonomických, sociálních a kulturních právech. Cílem protokolu je zlepšit ochranu lidských práv po celém světě.

Pět let v Iráku stačilo

27. 3. 2008 -
Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 20. 3. 2008

Cesta ke svobodě Východního Timoru

25. 9. 2007 - Robert Mimra
Pro nás, Čechy, se problémy Východotimořanů pozvolna dostávaly do zorného pole od začátku 90. let, kdy se v českém tisku začaly sporadicky objevovat zmínky o krvavé okupaci ostrova. Obrat nastal v roce 1997, kdy se na dopisovatele Lidových novin, Andrého Vltchka, obrátil nositel Nobelovy ceny míru biskup Carlos Ximenes Belo s prosbou o mediální podporu boje Mauberů za svobodu.

Nevládní organizace při kontrole obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem ve vybraných zemích

23. 8. 2007 - Jiří Silný
Test sleduje roli nevládních organizací při kontrole obchodu se zbraněmi v několika evropských zemích (Finsko, Německo, Nizozemí, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie). Materiál byl zpracován v rámci společného projektu organizací NESEHNUTÍ, Amnesty International a Ekumenické akademie a díky finanční podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti programu Lidská práva.

Dokument: Prohlášení iniciátorů otevřeného dopisu PRO REFERENDUM

20. 7. 2007 -
Text prohlášení významných českých osobností usilujících o vyhlášení referenda, které by rozhodlo o umístění americké vojenské základny v Česku

PRAŽSKÁ VÝZVA: MÍR NEPOTŘEBUJE NOVÉ RAKETY

20. 7. 2007 -
Text dokumentu schváleného účastníky Mezinárodní konference proti militarizaci Evropy, která se konala v květnu 2007 v Praze

Šampióni svobody

9. 2. 2007 - Jiří Silný
Takřka současné úmrtí Miltona Friedmana a Augusta Pinocheta koncem minulého roku vyvolalo rozporuplné reakce a inspiruje k zamyšlení.

Greenpeace odmítá americký protiraketový radar

8. 2. 2007 -
Philip E. Coyle, uznávaný americký expert na protiraketovou obranu a bývalý poradce prezidenta Bushe, sdělil české kanceláři Greenpeace, že ČR by měla následovat kanadského příkladu: Nepodílet se na budování nespolehlivého a drahého zařízení, které destabilizuje systém mezinárodní bezpečnosti a uzavírá cestu k řešení problémů kreativní diplomacií. Greenpeace na základě dlouhodobých postojů k zajištění světové bezpečnosti rozhodně odmítá úvahy o umístění komponent amerického protiraketového deštníku na českém území.

Jak jsem se nenaučil mít rád raketu

4. 9. 2006 - Tomáš Tožička
Příspěvek k diskusi o americké základně v ČR - je aktuální i když se dnes mluví "jen" o radaru, který je součástí obraného raketového systému. Ekumenická akademie podporuje požadavek referenda o jakékoli zahraniční vojenské základně na našem území.
Více k tématu viz: http://www.nezakladnam.cz
Text vyšel v Literárních novinách 2006-28 na straně 1.

Štěstí a hanba

3. 9. 2006 - Adalbert Reif
Proč Země překypuje bohatstvím a přesto denně 100 000 lidí umírá hlady. Otázky pro Jeana Zieglera, zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva

Přejato s laskavým dovolením z časopisu Publik-Forum, Zeitung kritischer Christen, D-Oberursel, číslo 10/2006

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | »

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}